Použití ozónu ve stáčírnách a v plnírnách

06.02.2019
OzonServis.cz - ozonové technologie pro potravinářství
OzonServis.cz - ozonové technologie pro potravinářství

Voda dávkovaná ozónem je vhodná pro proplachování lahví, čištění a dezinfekci výrobního zařízení. Ozón poskytuje 100% ochranu, aniž by přitom ovlivňoval kvalitu a zanechával chemické zbytky. Zbytkový ozón se rychle rozkládá na kyslík. Dávkování ozónu v místě plnění je velmi důležité, neboť ničí výtrusy bakterií, ukryté uvnitř plastových stěn, a zabraňují tím jejich množení, jímž by mohlo dojít ke zničení produktů v nádobách. V některých zemích je dokonce minimální úroveň zbytkového ozónu nařízena zákonem.Více zde: https://ozonservis.cz