Použití ozónu v masokombinátech - Ozon a zpracovny masa

14.11.2017

Ve všech zpracovatelských podnicích ryb, drůbeže a masa představují bakterie "Salmonela" a "Lysteria" největší problém. Důležité je časté oplachování vodou k odstranění špíny a zbytků z výroby z povrchů a stěn pracoviště. Ozón je ideálním prostředkem k dosažení úplné desinfekce v krátkém čase, který je dán výrobními dopravníky. Používání chlóru vyžaduje jeho větší koncentraci. 

Chlór reaguje s masem a vytváří vysoce toxické a karcinogenní sloučeniny nazývané trihalomethany. Také barva povrchu může degenerovat a poskytovat tak méně kvalitní výrobek. Použití ozónu přináší v závodech, které dříve měly problémy s bakteriemi a jejich asanací, velké úspory a zvyšuje jejich nezávadnost.


Více zde: https://ozonservis.cz