Použití ozónu pro obnovu jezer a rybníků

29.03.2017

Ve většině přírodních nebo umělých nádrží dochází k postupnému ukládání organického odpadu. Dřevo, zbytky těl živočichů, naplavená hnojiva z okolních polí a další materiály se ukládají na dně a vytvářejí hmotu, ve které není přítomen téměř žádný kyslík. Tato akumulace podporuje anaerobní rozkladné procesy, které následně způsobují velký nárůst množství přítomných sinic, které mohou způsobit až konec života ve vodě. 

Ozonizace kontaminované vody tyto řasy oxiduje a nechá je vyplavat na hladinu. Přidáváním dalšího ozónu docílíme toho, že usazená organická hmota na dně se začne rozkládat, dojde k obnově aerobních rozkladných procesů a ve vodě se znovu objeví život.


Více zde: https://ozonservis.cz/