Použití ozónu pro čištění odpadních vod

11.03.2020

Ozónová zařízení pomáhají při čištění odpadních vod a při jejím opětovném využití v domácích, komunálních a průmyslových odpadních systémech, v líhních a odchovnách ryb, při zpracování tekutého odpadu z potravinářských provozů a při čištění průmyslového toxického odpadu.

Dále ozón sám nebo ve spojení s jinými látkami napomáhá flokulaci, frakcionování pěny, biofiltraci látek obsažených ve vodě. Požadovaným výsledkem může být pouhé snížení biologického odpadu, nebo úplné vyčištění a asanace odpadní vody. Takováto voda se pak často používá pro zavlažování, nebo pro úplnou recyklaci v průmyslovém procesu. Kal se může desinfikovat a dále používat jako přírodní hnojivo.


Více zde: https://ozonservis.cz/