Ozon je dezinfekce budoucnosti

18.10.2018

Chlor, i když se používá po celém světě, je zastaralý dezinfekční prostředek. Pro většinu lidí je chlor nepříjemný jak svým pachem, tak i působením na organizmus jako chemická látka.. Chlor dráždí oči, dýchací cesty a pokožku, vlasy. Dále chlor produkuje trihalomethany a organochlorované sloučeniny karcinogenní povahy.

Kromě toho chlor používaný v potravinářském průmyslu dodává produktům příchutě a pro lidi nepříjemné pachy. Ozon je účinnější, přirozenější a udržitelnější technikou dezinfekce.