Ozón jako univerzální dezinfekce vody

21.05.2020

Jako silné okysličovadlo ozon zabíjí velkou škálu bakterií protržením buněčné stěny. Je to zcela jasně účinnější metoda než při použití chloru, a při které závisí na difuzi do protoplazmy buňky a pasivování enzymů. Hladina ozonu 0,4 ppm po dobu čtyř minut se ukázala jako naprosto dostatečná pro zabití všech bakterií, virů, plísní a hub.

Mezi škodlivými mikroorganismy, které může ozon oxidovat - likvidovat, jsou Escherichia coli, Streptococcus fecalis, Mycobacterium tuberculosis, Cryptosporidium parvum, Bacillus megatherium (spory) a Endamoeba histolytica Encyklopedie chemické technologie udává, že ozon je dokonalým ničitelem bakterií. Tento efekt lze připsat právě extrémně vysokému oxidačnímu potenciálu ozonu. Ozon je tak silným ničitelem choroboplodných zárodků, že k takovémuto účinku mu stačí jen pár mikrogramů na litr.

Aktivovaný kyslík, ozon, je jedním z nejlepších a nejbezpečnějších čistidel v případě bazénů a lázní. Ozonový čistič může snížit používání chemikálií až o 80 procent a eliminovat tak nepříjemné pálení očí, vybělování plavek, vysychání pokožky atd. Ozon užívá k čištění pitné vody mnoho velkých měst - viz článek čištění odpadních vod ozónem. Velmi nízká koncentrace ozonu ve vodě neškodí ani lidem, ani domácím zvířatům, ale ničí bakterie, viry a škodlivé drobné částečky. Během několika minut se ozon přemění zpět na čistý kyslík. Ozón se rozpouští ve vodě až 6x rychleji než kyslík.  Ozon proniká do buněčných stěn bakterií a virů a během několika vteřin je zabíjí. Chlor může v bazénu reagovat s mnoha obvyklými sloučeninami a vytvářet karcinogenní látky.

Dezinfekce ozónem - když byla měřena efektivnost ozonu jako dezinfekčního činidla, byla do určitého dávkování tato dezinfekce malá nebo vůbec žádná. Při vyšších dávkách ale naopak účinek výrazně stoupal. Pro úplnou dezinfekci musí být v roztoku udržován nadbytek reziduálního ozonu, aby bylo zaručeno, že budou zasaženy všechny živé organismy.

Dosud nebylo nalezeno antibiotikum, které by bylo účinné v celé oblasti virů. Existují indikace, že viry DNA, jako např. herpes, jsou zahrnuty v lidské rakovině, protože organizují genetický materiál hostitelské buňky, aby vyprodukovaly nové viry. Ozon dokáže ničit viry i při velmi nízkých reziduálních koncentracích . V případě dětské obrny odstraní již pouhé 0,012 ppm všechny virové buňky za méně než 10 sekund !!

Plísně a bakterie jsou relativně snadno likvidovány ozonem přítomným ve vzduchu i ve vodě. Například Lamblie a cysty kryptosporidií jsou velmi citlivé právě na ozon, ale nejsou nijak ovlivněny běžnou úrovní chloru. Ozón je proto řešením.


Více zde: https://ozonservis.cz