O3 - ozon jako silný oxidant

10.09.2019

Když je kyslík ve vzduchu vystaven elektrickým výbojům, jeho dvojatomové molekuly se rozštěpí do jednotlivých atomů, které se následně znovu spojují. Některé z těchto znovu vytvořených molekul obsahují tři atomy místo dvou - toto nové seskupení se nazývá ozon (ze tří molekul O2 vznikají dvě molekuly O3). Vzhledem k nahromaděné energii v molekule je ozon méně stabilní a rozpadá se samovolně na O2. Než dojde k rozpadu, rychle působí jako extrémně silný oxidant na bakterie, viry a plísně. 

Dezinfekční vlastnosti ozonu jsou tak silné, že většinu virů zničí během několika vteřin až minut.. Ozon je těžší než vzduch a má charakteristický zápach, který můžeme cítit ve vzduchu po letní bouřce. 

Nadměrné koncentrace ozonu jsou životu nebezpečné. Veškeré Ozonové aplikace proto musí provádět specializovaný a certifikovaný specialista. Neuvážené a neodborné zacházení s ozonem je vysoce riziková činnost. Vždy proto požadujte od firmy platné certifikační osvědčení opravňující k provádění ozonových aplikací vydané Asociací pro ozonové technologie na území EU. Zakladatelem a dozorovým orgánem této asociace je OzonServis.cz  Seznam ověřených dodavatelů naleznete na našem webu. 


Více zde: https://ozonservis.cz