Blog OzonServis.cz

Certifikovaná společnost, specialista na ozonové technologie, technik pro ozonové aplikace

Pravidelně, již od roku 2011, přinášíme komentáře a informace týkající se ozónových technologií. Veškeré zde publikované články jsou majetkem provozovatele OzonServis.cz. Prosím toto respektujte. Jakékoliv kopírování, nebo šíření tohoto obsahu se považuje za porušení autorských práv. Chcete dostávat pravidelné informace ze světa ozónových technologií ? Registrujte se k odběru novinek a článků zde.. 


REGISTRACE PRO ODBĚR NAŠICH ČLÁNKŮ A NOVINEK NA TÉMA OZÓN


Čistá a studená voda s rozpuštěným ozónem má vynikající čisticí efekt při praní všech jednobarevných textilií. Ozón je nejvhodnější pro prádelny v nemocnicích, hotelech, věznicích apod., kde se nejčastěji perou bílé nebo jednobarevné textilie.

Voda dávkovaná ozónem je vhodná pro proplachování lahví, čištění a dezinfekci výrobního zařízení. Ozón poskytuje 100% ochranu, aniž by přitom ovlivňoval kvalitu a zanechával chemické zbytky. Zbytkový ozón se rychle rozkládá na kyslík. Dávkování ozónu v místě plnění je velmi důležité, neboť ničí výtrusy bakterií, ukryté uvnitř plastových stěn, a...

Chlor, i když se používá po celém světě, je zastaralý dezinfekční prostředek. Pro většinu lidí je chlor nepříjemný jak svým pachem, tak i působením na organizmus jako chemická látka.. Chlor dráždí oči, dýchací cesty a pokožku, vlasy. Dále chlor produkuje trihalomethany a organochlorované sloučeniny karcinogenní povahy.

Nové budovy jsou projektovány a stavěny s vysokým stupněm izolací. Snižování energetické náročnosti bohužel vede i k zamezení přirozené výměny vzduchu v objektech. Zároveň jsou pro vnitřní vybavení interiérů používány syntetické materiály, ze kterých se samovolně uvolňují ředidla a jiné nežádoucí látky. Jejich akumulace v budovách spolu se špatnou...

Ve všech zpracovatelských podnicích ryb, drůbeže a masa představují bakterie "Salmonela" a "Lysteria" největší problém. Důležité je časté oplachování vodou k odstranění špíny a zbytků z výroby z povrchů a stěn pracoviště. Ozón je ideálním prostředkem k dosažení úplné desinfekce v krátkém čase, který je dán výrobními dopravníky. Používání chlóru...

Ve většině přírodních nebo umělých nádrží dochází k postupnému ukládání organického odpadu. Dřevo, zbytky těl živočichů, naplavená hnojiva z okolních polí a další materiály se ukládají na dně a vytvářejí hmotu, ve které není přítomen téměř žádný kyslík. Tato akumulace podporuje anaerobní rozkladné procesy, které následně způsobují velký nárůst...

Nežádoucí zápach u automobilů má celou řadu příčin. Jen málo lidí si bude stěžovat na zápach u nových vozů, ačkoliv ředidla z barev a lepidel mohou způsobovat bolesti hlavy. Stížnosti obyčejně přicházejí až po určité době. Voda začne pronikat dovnitř vozu nebo se voda z tajícího sněhu dostane pod koberečky a způsobí tvorbu plísní, což je také...

Aplikace ozónu představuje velmi efektivní alternativu k dezinfekci chlorovými přípravky nebo UV zářením. Ozón likviduje i ty patogeny, které jsou vůči působení chlorových přípravků odolné. Kromě toho je ozón plynný a tak proniká do všech koutů a skulin, dokonce i do pórů materiálů. Likvidace zápachu spočívá v oxidaci sloučenin, které zápach...

Zátopové vody vyplní základy a zdi ve vyšších podlažích, nosné trámy a obzvláště betonové základy a nosné zdi nasáknou vodou. A protože voda při povodních s největší pravděpodobností obsahuje i splašky, zatopené budovy jsou pak znečištěny i patogenními mikroorganismy. Normální způsoby obnovy zatopených domů neřeší problematiku odstranění těchto...